המרכז הישראלי לבטיחות וגיהות

המרכז הישראלי לבטיחות וגיהות, מספק שרותי בטיחות וגיהות בעבודה לשמירת בריאותם של עובדיך ומניעת נזקים לחברתך, באמצעות היועצים הטובים והמקצועיים ביותר.

 

חרטנו על דגלנו את מקצועיות השירות ומתן פתרונות מקיפים, במטרה לשמש "ONE STOP SHOP", כדי לאפשר לך שקט נפשי וחיסכון בהשקעה מיותרת, בתחומים נוספים שאינם בליבת עסקיך, כל זאת בהתאמה אישית לארגונך:

 • כתיבת תוכניות בטיחות

 • שירות של ממוני בטיחות בעבודה

 • הדרכות בטיחות למנהלים ולעובדים

 • הרצאות אחריות משפטית למנהלים ועובדים

 • הקמת מערכי בטיחות

 • תוכניות בטיחות אש

 • תוכניות בטיחות לרישוי עסקים ואירועים המוניים

 • התאמה ואספקת ציוד מגן אישי

 • ייעוץ נגישות לאנשים עם מוגבלויות

 • שילוט בטיחות

 •  אספקת ציוד מגן אישי

 • ניטורים, חוות דעת מומחים

 • בודקים מוסמכים ועוד..

בנוסף אנו מספקים ייעוץ משפטי מלא בתחום דיני הבטיחות ואיכות הסביבה ונדאג תמיד תוך שיתוף פעולה מלא, לספק תנאי סביבה תומכת וממזערת סיכונים משפטיים לארגון.

נשאף לעודד הובלה וקידום הבטיחות הפרואקטיבית באירגונים לשיפור האקלים הבטיחותי ע"י הטמעת תוכניות ייחודיות, ליווי צמוד ומקצועי.

עזרה ותמיכה בהכנת המפעלים לתרחישי חרום, הכשרת צוותי חירום, וניהול תרגילי חירום.

כתיבת תיק שטח וקשר מול הרשויות וביצוע סקרים והערכות סיכונים, כללים ופרטניים, תוך שימוש בכלי הערכה על פי הצורך: HAZOP, JSA FTA ועוד. 

בין לקוחותינו