כנגזרת מחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד – 1954, נדרש כל מקום עבודה להסמיך ולמנות נאמני בטיחות לשמירה והקפדה על הסדרי הבטיחות והגהות בעבודה.

 

תחומי פעילות

המרכז הישראלי לבטיחות וגיהות בע"מ הוקמה ב2013 על ידי עו"ד ורדי רונן בשיתוף עם יועצים מקצועיים בכלל תחומי הבטיחות והגהות התעסוקתית.

קורס נאמני בטיחות

קורס נאמני בטיחות מתבצע בהתאם להנחיות ולאישור של אגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת.

* ניתן לקיים את קורס נאמני בטיחות לקבוצות באתר הלקוח.

משך הקורס: 24 שעות. בד"כ במתכונת של 3 ימי לימוד מלאים.

נושאי הלימוד: בהתאם לתכנית הלימודים המאושרת ע"י אגף הפיקוח במשרד התמ"ת