חברתנו מספקת ייעוץ משפטי מלא בתחום דיני הבטיחות ואיכות הסביבה במטרה לספק תנאי סביבה תומכת וממזערת סיכונים משפטיים לארגון.

הרצאות אחריות משפטית מבוצעות לרמת המנהלים הבכירים ומנהלים בדרגי הביניים לשיפור המודעות והמניעה הפרואקטיבית של תאונות בעבודה.

 

חברתנו מספקת ייעוץ משפטי מלא בתחום דיני הבטיחות ואיכות הסביבה במטרה לספק תנאי סביבה תומכת וממזערת סיכונים משפטיים לארגון.

הרצאות אחריות משפטית מבוצעות לרמת המנהלים הבכירים ומנהלים בדרגי הביניים לשיפור המודעות והמניעה הפרואקטיבית של תאונות בעבודה.

תחומי פעילות

המרכז הישראלי לבטיחות וגיהות בע"מ הוקמה ב2013 על ידי עו"ד ורדי רונן בשיתוף עם יועצים מקצועיים בכלל תחומי הבטיחות והגהות התעסוקתית.

הדרכות בטיחות למנהלים ולעובדים