תיק מפעל מיועד למפעלים אשר בהם שימוש בחומרים מסוכנים ומהווה תנאי לקבלת רישיון עסק.

 

הכנת התיק ועידכונו כמידי שנה נחוצים בהתאם לשינויים הנקבעים על ידי פיקוד העורף והמשרד להגנת הסביבה והם כוללים התנהלות במקרי חירום בשטח המפעל.

תחומי פעילות

המרכז הישראלי לבטיחות וגיהות בע"מ הוקמה ב2013 על ידי עו"ד ורדי רונן בשיתוף עם יועצים מקצועיים בכלל תחומי הבטיחות והגהות התעסוקתית.

הכנת תיק מפעל