תפקידי קצב"ת
בעל חברה העונה על קריטריונים שנקבעו בתקנות התעבורה, מחוייב להעסיק קצין בטיחות בתעבורה. בתוקף החוק, התקנות והנהלים מתפקידו של קצין הבטיחות לוודא בטיחות מירבית של משק הרכב בחברה.


נהלים והנחיות
אחריות כבדה ביותר ושליחות חשובה מוטלת על מנכ"ל החברה והנהלתה במילוי כל ההוראות, הנהלים והתקנות אשר מטרתם למנוע תאונות ולהגביר הבטיחות בדרכים. כל אלה נעשים באמצעות קצין הבטיחות בתעבורה אשר הוסמך מטעם "הרשות" לעסוק בנושאים אלה בקרב המוסדות, המפעלים, החברות והמשרדים למתן שרותי בטיחות בארץ.


 

תחומי פעילות

המרכז הישראלי לבטיחות וגיהות בע"מ הוקמה ב2013 על ידי עו"ד ורדי רונן בשיתוף עם יועצים מקצועיים בכלל תחומי הבטיחות והגהות התעסוקתית.

בטיחות בתעבורה