במקום עבודה שלא ניתן למנוע בו סיכונים בטיחותיים על ידי בניה או התקנה, חייב המעביד, לשם מניעת סיכוני בטיחות לעובד, לספק לו ציוד מגן אישי.

חברתנו תבצע התאמה ואף תספק ציוד מגן אישי לרבות אספקת שילוט בטיחות.

תחומי פעילות

תעסוקתית.

 

התאמה ואספקת ציוד מגן אישי