הדרכות בטיחות והסמכה לעבודה בגובה:

הדרכה למניעת פגיעות העובדים המספקים שירותים של עבודה בגבהים על ידי יועצנו המקצועיים הכרחית לביצוע העבודה בצורה הזהירה והבטיחותית ביותר.

תחומי פעילות

המרכז הישראלי לבטיחות וגיהות בע"מ הוקמה ב2013 על ידי עו"ד ורדי רונן בשיתוף עם יועצים מקצועיים בכלל תחומי הבטיחות והגהות התעסוקתית.

הדרכות והסמכה לעבודה בגובה