• קורס נאמני בטיחות
 • הדרכות בטיחות למנהלים ועובדים
 • הדרכות בטיחות והסמכה לעבודה בגובה
 • הדרכות כיבוי אש
 • בטיחות במוסדות חינוך
 • תוכניות בטיחות אש
 • כתיבת תוכניות בטיחות וניהול סיכונים – נהלים והוראות
 • ייעוץ וסקרי בטיחות וגהות, הקמת מערכי בטיחות
 • שירותי ממונה בטיחות בעבודה ע"פ קביעת מפקח עבודה
 • תוכניות בטיחות לרישוי עסקים ואירועים המוניים
 • ייעוץ נגישות לאנשים עם מוגבלויות
 • תיקי מפעל
 • סקרים וייעוץ לארגונומיה
 • התאמה ואספקת ציוד מגן אישי, ניטורים, חוות דעת מומחים
 • הרצאות אחריות משפטית למנהלים ועובדים
 • ייעוץ משפטי מלא בתחום דיני הבטיחות ואיכות הסביבה.
 • ביצוע סקרים והערכות סיכונים, כללים ופרטניים, תוך שימוש בכלי הערכה על פי הצורך: HAZOP, JSA FTA ועוד. 
 • מתן עזרה ותמיכה בהכנת המפעלים לתרחישי חרום, הכשרת צוותי חירום, וניהול תרגילי חירום. כתיבת תיקי שטח וקשר מול הרשויות. 

 

תחומי פעילות

 

החברה מספקת מעטפת מלאה של שירותי בטיחות, גיהות ויעוץ משפטי בהתאמה אישית למוסדות, רשויות מקומיות, לחברות ולמפעלי תעשייה. בעזרת ליווי צמוד והטמעת תוכניות ייחודיות נוביל יחדיו לקידום הבטיחות הפרואקטיבית לשיפור האקלים הבטיחותי בארגון.

 

החברה מספקת שירותים בתחומים הבאים: