בהתאם להוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט – 1999 בדבר חובת רענון העובדים לסכנות המאפיינות את מקום עבודתם.

 

תחומי פעילות

המרכז הישראלי לבטיחות וגיהות בע"מ הוקמה ב2013 על ידי עו"ד ורדי רונן בשיתוף עם יועצים מקצועיים בכלל תחומי הבטיחות והגהות התעסוקתית.

הדרכות בטיחות למנהלים ולעובדים