בכדי להבטיח את הבטיחות במקום העבודה קיימת חובת תיעוד שיטת העבודה תוך הקפדה על נהלים והפצתם נהלי הבטיחות וההוראות לשמירת הבטיחות בקרב העובדים. חברתנו מתמחה בהכנת תוכנית לניהול בטיחות המותאמת באופן ייחודי ללקוח במקצועיות ויסודיות ובהתאם לתקנה החדשה של ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע׳׳ג- 2013.

 

 

תחומי פעילות

המרכז הישראלי לבטיחות וגיהות בע"מ הוקמה ב2013 על ידי עו"ד ורדי רונן בשיתוף עם יועצים מקצועיים בכלל תחומי הבטיחות והגהות התעסוקתית.

 

כתיבת תוכנית לניהול בטיחות וניהול סיכונים