הכנת תוכניות וליווי הלקוח עד לקבלת רישיון העסק .

 

תחומי פעילות

המרכז הישראלי לבטיחות וגיהות בע"מ הוקמה ב2013 על ידי עו"ד ורדי רונן בשיתוף עם יועצים מקצועיים בכלל תחומי הבטיחות והגהות התעסוקתית.

תוכניות בטיחות לרישוי עסקים ואירועים המוניים

צור קשר